ویرایش اطلاعات ثبت نامی - جشنواره مداد کم رنگانتخاب بخش :
در هنگام وارد کردن کدملی ، صفحه کلید را بر روی حالت انگلیسی قرار دهید.